ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ADUP?

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Ανάπτυξη και παροχή εργαλείων για τη βελτίωση της αξιολόγησης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων στον τομέα της διδακτικής κατάρτισης ενηλίκων.
Αύξηση των επιδόσεων των εκπαιδευτών ενηλίκων όσον αφορά τα κίνητρα και εμπλοκή των εκπαιδευομένων μέσω επιμορφωτικών δραστηριοτήτων και πόρων του έργου.
Μοιραστείτε προτάσεις που επιτρέπουν στους παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν τις διδακτικές ικανότητες του διδακτικού προσωπικού τους.

Θέλετε να ελέγξετε τις δεξιότητές σας;

ΝΕΑ

The 5-th TPM in APRC

The 5-th (final) transnational hybrid project meeting (TPM) took place on the 14th February, and was hosted by Alytus Vocational Training Centre (APRC).

Read More

INFO Day in Alytus Vocational Training Centre

An INFO day to deliver project‘s “Upskilling adult educators“ (AdUp) results was organised on the 9th of February in Alytus Vocational Training Centre.

Read More

Learning Teaching Training Activity

The three-day Learning Teaching Training Activity, organised by VHS in Cham, Germany, was arranged on 5-7 October, 2022.

Read More

Project Nr. 2020-1-IT-KA204-079557

017273
Users Today : 12
Users Yesterday : 31
This Month : 959
This Year : 9902
Back To Top